Slovakia to lvl 4 by FM Slovakia – Update!!!

FM Slovakia v spolupráci s Tefalom vám s radosťou predstavuje svoj ďalší projekt, o ktorom sme Vás informovali už po vydaní nového ročníka FM14. Jedná sa už o tradičnú databázu s hratelnými Slovenskými nižšími ligami. Tentokrát sme sa rozhodli nakoniec ísť len po 4. ligu (oproti plánovanej 5. lige). Databáza prešla dlhým testovaním (hlavne ohľadom priraďovania klubov do správnych líg pri postupe a vypadnutí) a s potešením môžeme konštatovať, že všetko funguje tak ako má.

English translation:

FM Slovakia in cooperation with Tefal is pleased to presents its next project, about which we already let you know after the release of a new edition of FM14. It’s become already a tradition, to release a database with the playable Slovak lower leagues. This time we decided to finally go only to the 4th League (as the planned 5th). The database has undergone a long testing (especially for the correct clubs assignment to the right  leagues after a promotion or relegation) and we’re pleased that we can say that everything works as it should.

How to install:

Stiahnutý súbor Slovakia_to_level_4_by_FM_Slovakia.dbc skopírujte do:

Downloaded file Slovakia_to_level_4_by_FM_Slovakia.dbc copy to:

Win Vista/7: C:\Users\\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2014\editor data\
Win XP: C:\Documents and Settings\\My Documents\Sports Interactive\Football Manager 2014\editor data\
Mac OS X: /Users//Documents/Sports Interactive/Football Manager 2014/editor data/

Ak adresár “editor data” nemáte, vytvorte ho!

Create the folder editor data if it doesn’t exist!

Zmeny sa samozrejme prejavia len v novej hre (nefunguje v FMC) a treba si zapnúť aj načítavanie dodatočných súborov, čiže tejto databázy!

Start a new career game (won’t work with classic mode).

 NEW UPDATE !!!

Informácie o update:

Pri zbežnej kontrole na základe vašich podnetov sme zistili, že niektorým z hotfixov pre FM14, prestala byť naša databáza kompatibilná a nedala sa s ňou spustiť nová hra. Všetko sme promptne vyriešili včera večer a na serveri je nahratý update. Ešte raz upozorňujeme tých, ktorím je zaťažko prečítať si popis. Databáza len umožňuje viesť tímy z nižších líg, avšak kádre, čiže súpisky jednotlivých mužstiev nie sú spravené! Naša databáza čerpá tieto údaje z originálnej databázy, ktorá je aktuálna po našu Prvú ligu! Preto sa nečudujte, že ak prevezmete klub z nižších líg, nebude mať aktuálnu súpisku, ale len generovaných hráčov. Ak si položíte otázku prečo sme ich neaktualizovali, máme jednoduchú odpoveď. NEDOSTUPNOSŤ AKTUÁLNY SÚPISIEK KLUBOV Z NIŽŠÍCH SÚŤAŽÍ!

S pozdravom tím FM Slovakia