Klávesové skratky sú používané na rýchlejšie manévrovanie vo Football Manager. Nájdete ich v hre v FM> Predvoľby> Klávesové skratky. Skratky môžu byť odstránené alebo pridané nové a samozrejme nemôžu mať 2 klávesové skratky rovnakú funkciu.

Nižšie je uvedený predvolený zoznam klávesových skratiek používaných vo Football Manager 2012, ktoré by mali všetky fungovať aj v Football Manager 2013.

Pokračovať – Medzerník
Pridať nového manažéra – Ctrl + N
Uložiť hru ako – Ctrl + Shift + S
Uložiť hru do aktuálneho súboru – Ctrl + S
Načítať hru – Ctrl + O
Načítať poslednú uloženú hru – Ctrl + Shift + R
Začať novú hru – Ctrl + Shift + N

Prejsť na: Hlavná stránka – F2
Prejsť na: Zostava prvého tímu – F3
Prejsť na: Výsledky prvého tímu – F10
Prejsť na: Taktika prvého tímu – Ctrl + T
Prejsť na: Tímové inštrukcie – Ctrl + Shift + I
Prejsť na: Individuálne pokyny – Ctrl + Shift + Y
Prejsť na: Štandardné situácie – Ctrl + Shift + P
Prejsť na: Pokriky – Ctrl + Shift + O
Prejsť na: Prijaté správy – F4
Prejsť na: Správa odberov – Ctrl + M
Prejsť na: Kalendár – Shift + C
Prejsť na: Vyhľadávanie hráča – F5
Prejsť na: Užší zoznam – F6
Prejsť na: Vyhľadávanie zamestnancov – F7
Prejsť na: Znalosti skautov – Ctrl + F7
Prejsť na: Zoznam pracovníkov – F8
Prejsť na: Prestupy – F9
Prejsť na: Centrum prestupov – Ctrl + F9
Prejsť na: Panel Informácie o tíme – F11
Prejsť na: Zákulisné informácie – Ctrl + B
Prejsť na: Stav hry – Shift + G
Prejsť na: Svetové prestupy – Ctrl + H
Prejsť na: Svetový prehľad – Ctrl + Shift + W
Prejsť na: Prestupové klauzuly – Ctrl + G
Prejsť na: Financie, Zhrnutie – Shift + O
Prejsť na: Financie, Výdavky – Shift + E
Prejsť na: Financie, Príjmy – Shift + I
Prejsť na: Financie, Platy – Shift + W
Prejsť na: Ponuky práce – Ctrl + J
Prejsť na: Ligová tabuľka – Ctrl + L
Prejsť na: Tréning, Hráči – Ctrl + U
Prejsť na: Príprava na zápas – Ctrl + R
Prejsť na: Nastavenia – Shift + P

Úvodná obrazovka – Ctrl + Shift + M
Záložky: Pridať do záložiek – Ctrl + D
Poznámky: Vytvoriť novú poznámku – Ctrl + K
Klávesové zameranie: Predchádzajúci / Späť – Alt + Šípka doprava alebo Shift + Tab
Klávesové zameranie: Ďalší / Vpred – Alt + Šípka doľava alebo Tab
História obrazovky: Predchádzajúci / Späť – Backspace alebo šípka doľava
História obrazovky: Ďalší / Vpred – Šípka doprava
Quickflick: Predchádzajúci / Späť – Ctrl + Šípka doľava alebo Ctrl + Backspace
Quickflick: Ďalší / Vpred – Ctrl + Šípka doprava

Zadávacie pole: Vybrať všetko – Ctrl + A
Zadávacie pole: Vystrihnúť text – Ctrl + X alebo Shift + Delete
Zadávacie pole: Kopírovať text – Ctrl + C alebo Ctrl + Insert
Zadávacie pole: Vloženie textu – Ctrl + V alebo Shift + Insert
Zadávacie pole: Späť – Ctrl + Z

Zápasová Rýchlosť: Rýchla – Shift + L
Zápasová Rýchlosť: Stredná – Shift + K
Zápasová Rýchlosť: Pomalá – Shift + J

Pridať / Odobrať odber – Shift + Z
Zmena užívateľa – Ctrl + Shift + C
Vyhľadávanie – Ctrl + F
Obnoviť Skin – Shift + R
Odoslať správu – Ctrl + Shift + A
Uložiť Screenshot – ALT + F9
Nápoveda – F1
Vytlačiť obrazovku – Ctrl + P
Prepínanie okná celá obrazovka – Alt + Return alebo Ctrl + Shift + F
Ukončiť Football Manager – Ctrl + Q alebo Alt + F4