Sports Interactive opäť v duchu športového štúdia pod hlavičkou FMTV,  predstavuje v prvom detailnom videu jednu z kľúčových nových funkcií Football Manager 2018. Skupinová dynamika mužstva a takzvané Sociálne skupíny nám prezrádzajú, ako ovplyvňujú man management, čiže vedenie jednotlivca, tak ako aj tímu celkovo.

 

Už dlhé roky sa v reálnom živote stretávame s informáciami o tímoch, ktoré sú z rôznych dôvodou rozdelené či už podľa národností alebo veku. Dokonalým príkladom bola napr. šatňa Pusiniek z Realu Madrid, ktorá sa pod vedením “The Special One” J. Mourinha rozdelila na dva tábory. Tých, ktorí patria k jeho obľúbencom a na “Madridistas”. Napätie a konfrontácia mali veľký vplyv na výkon a výsledky mužstva, takže Jose Mourinho musel nakoniec po “vzájomnej dohode” klub opustiť. S informáciami o nezhodách v šatniach roznych mužstiev sa stretávame naozaj každú sezónu v rôznych podobách, a preto je prirodzené, že Football Manager sa rozhodol reflektovať na túto skutočnosť aj do svojej simulácie.

Privítajme teda novú skupinovú dynamiku mužstva, v ktorej sociálne skupiny a hierarchia tímu majú priami účinok na vedenie jednotlivcov ako aj tímu, tak ako ja vašu manažérsku kariéru.

zdroj videa: Youtube kanál Football Manager

 

Ak by sme si chceli zadefinovať, čo vlastne skupinová dynamika mužstva je, najlepšie by bolo, ak by sme použili preložený popis priamo z prezentačného videa:

Rozsiahly, trojrozmerný systém, ktorý ovplyvňuje spôsob prístupu k vedeniu tímu a jednotlivcov.

Zlepšuje realitu scoutingu a prestupov, nakoľko ovplyvňuje efektivitu spolupráce vášho mužstva. Dni, kedy ste mohli viacnásobnými príchodmi nových hráčov v krátkom čase úplne prekopať zostavu bez odozvy z kádra samotného, sú nezadržateľne preč.

 

 

 

Nakoľko sa jedná o výraznú zmenu oproti ročníkom minulým, dostala táto nová oblasť na pravom panely svoju vlastnú ikonu, cez ktorú sa jednoduchým kliknutím dostanete k najzákladnejším informáciám o „spolunažívaní“ vašich zverencov. Ikona je veľmi intuitívna, nakoľko sa jedná o kruh s troma „členmi“ a zobrazuje v abstraktnom ponímaní interaktívny sociálny okruh.

 

Tejto novinke sa nebudete mať možnosť vyhnúť. Osloví vás už pri prevzatí klubu, ako aj v pravidelných reportoch od vášho asistenta. Tak ako všetky iné súhrnné informácie, aj túto dostanete formou emailu v doručenej pošte.

Squad dynamics in inbox

Už z prvého obrázku je vidieť, že váš tím je hierarchicky rozdelený do rôznych stupňov vplyvu jednotlivých hráčov a kategórií. Tieto si prejdeme pekne po poriadku, tak ako nám ich predstavili samotný tvorcovia.

Dynamics overview

Pri nakliknutí ikony Dynamics sa dostaneme do základného prehľadu, ktorý by sme si mohli rozdeliť do 4 základných sektorov:

  1. Vplyv dynamiky
  2. Najvplyvnejší členovia
  3. Sociálne skupiny
  4. Problémy

Vplyv dynamiky

sa v hornej časti rozdeľuje na 3 oblasti:

  • Súhra tímu (Match cohesion)
  • Atmosféra v kabíne (Dressing room atmosphere)
  • Podpora manažéra (Managerial support)
Súhra tímu

Ako už názov napovedá, jedná sa o jednu z najdôležitejších oblastí vplyvu dynamiky. Doslovne o to, ako si vaši hráči budú rozumieť na ihrisku. Čiže vzťahy z kabíny prenesú aj na ihrisko. Čím väčšia harmónia v šatni, tým lepšia súhra na ihrisku. Dokonca by podľa vyjadrení v prezentovanom videu mala ovplyvňovať úroveň niektorých mentálnych atribútov, ako je pozičná hra, predvídavosť, predstavivosť a rozhodovanie. To môže výrazne vylepšiť resp. zhoršiť priamočiare prihrávky, hrať viac či menej tímoví, resp. byť na správnom mieste v správny čas a uzatvárať či otvárať medzery medzi jednotlivými líniami.

Match cohesion
Atmosféra v kabíne

Atmosféra v kabíne odzrkadľuje súčasnú úroveň spokojnosti a dočasný stav mysle. Ovplyvňuje najvplyvnejšie spoločenské skupiny a vplyv, ktorý majú hráči na súčasnej úrovni spokojnosti. Úroveň atmosféry v kabíne ovplyvňuje morálku hráčov v rôznych stupňoch v závislosti od toho, v ktorých sociálnych skupinách sa nachádzajú. Poskytne vám presný údaj o úrovni súdržnosti hráčov, čo môže byť dôležitým faktorom pri rozhodovaní o nových podpisoch hráčov alebo pri rozhodnutí zaradiť dôležitých členov mužstva do zoznamu prestupov. Toto podľa vyjadrení môže ovplyvniť celkovú atmosféru v kabíne. V širšom kontexte to preto znamená, že môže byť jednoduchšie integrovať niektorých hráčov s podobným vekom, národnosťou a profesionalitou, zatiaľ čo unáhlené prestupy v nesprávnom čase môžu výrazne ovplyvniť atmosféru

Dressing room atmosphere
Podpora manažéra

Okrem vplyvu jednotlivých hráčov na celkovú kohéziu tímu, aj vplyv vás samotných hrá samozrejme veľkú úlohu v celkovej spokojnosti. Práve táto oblasť odzrkadľuje tento váš vplyv na jednotlivých hráčov. Závisí to od toho, ako dlho ste v klube, aká je vaša súčasná povesť, sľuby, ktoré ste urobili konkrétnym hráčov, vaše vystupovanie v tímových rozhovoroch a ako na ne hráči reagovali, a neposlednej rade aj výsledky na ihrisku. To sú tie kľúčové faktory, ktoré zvyšujú alebo znižujú názor vašich zverencov na to, či robíte svoju prácu dobre alebo nie.

Managerial support

Najvplyvnejší členovia

sú väčšinou ikonami vášho klubu resp. kľúčoví hráči súčastného kádra. Pohnevať resp. nakloniť si tieto osobnosti má preto zákonite enormný dopad na celkový vplyv na káder, pretože tieto osobnosti sú častokrát najvyššie v pyramíde hierarchie, ktorú si predstavíme neskôr.

Top influencers

Sociálne skupiny si predstavíme o chvíľu.

Problémy

ukazujú sekciu aktuálnej nespokojnosť jednotlivých členov tímu na aktuálnu situáciu v tíme.

Issues

 

Hierarchia

Po všeobecnom prehľade tu máme druhú sekciu označenú ak Hierarchia. Táto formou spomínanej pyramídy odzrkadľuje dôležitosť a hlavne vplyv jednotlivých hráčov v rámci aktuálnej zostavy. Od tých “ostatných“, cez vplyvných hráčov a veľmi vplyvných hráčov až po vodcov tímu. Čím vyššie niektorý z hráčov v pyramíde je, tým má samozrejme väčší vplyv na všetkých pod ním. Na pravej strane nájdeme dokonca feedback od vášho asistenta, ktorý vám zhodnotí kľúčové plusy a mínusy aktuálnej hierarchickej štruktúry.

Spätná väzba o aktuálnej hierarchii družstva vám poskytne aj informácie, ktoré vám môžu poslúžiť (a samozrejme by aj mali) pri vytváraní vašich plánov scoutingu. Vaši zamestnanci v zákulisí vás môžu upozorniť na hráčov, ktorí napr. dosiahli vrchol svojej kariéry a mali by byť v budúcnosti nahradení.

Pre ďalšie informácie o každom z hráčov v hierarchii mužstva stačí jednoducho kliknúť na štvorček daného hráča. Následne získate informácie o úrovni ich spokojnosti, v ktorých spoločenských skupín sú súčasťou a ďalšie informácie z hľadiska ich dôležitosti a úrovne vplyvu.

 

Sociálne skupiny

Majú vlastnú sekciu, ktorá vám po prvýkrát poskytne vizuálnu prezentáciu toho, aké vzájomné vzťahy vaši súčasní hráči majú a ako to môže ovplyvniť atmosféru v kabíne. Zobrazuje väzby medzi hráčmi, niečo, čo je veľmi dôležité zvážiť pri jednaní s tímom. A to buď na zvolaných stretnutiach tímu, žiadostiach o spätnú väzbu alebo individuálnych požiadavkách a sľuboch, alebo vám jednoducho pomôže ako zvládnuť tímové a osobné rozhovory. Stačí len rozrušiť jedného z vplyvných hráčov v skupine a spustí sa kaskádová reakcia, ktorá môže byť pre vás zničujúca. Nielen, že stratíte vplyv v šatni, ale môže vyústiť až do vašeho vyhodenia, pretože sa hráči môžu proti vám vzbúriť.

Social groups

Sociálne skupiny budú rozdelené na:

  • Hlavná sociálna skupina – je najväčšia a najvplyvnejšia skupina vo vašom tíme. Zvyčajne pozostáva s hráčov, ktorý sú v klube zhruba rovnako dlho a zdieľajú podobnú úroveň profesionality.
  • Sekundárne sociálne skupiny A a/alebo B
  • Ostatní hráči – tu môžu byť nové prestupy a hráči, ktorí sa nezhodujú s vyššie uvedenými skupinami. Alebo sú to jednotlivci, ktorí jednoducho majú ťažkosti spolupracovať s ostatnými, možno kvôli veku, jazyku alebo krajiny pôvodu. Môžu to byť aj hráči, ktorí sa nedávno pripojili a momentálne sa zžívajú s vašim klubom. To samozrejme neznamená, že v budúcnosti sa nebudú môcť presunúť do žiadnej z ostatných sociálnych skupín, ak budú spĺňať potrebné predpoklady.

Spokojnosť

A na záver tu máme celkový prehľad spokojnosti v rámci vášho tímu, kde vidíte detailne všetky aspekty dynamiky v jednoduchej vizualizácii. Aj tu samozrejme rozdelenej do skupín vplyvu podľa hierarchie a spokojnosťou s jednotlivými kľúčovými časťami vášho vedenia, tak ako sme na to boli zvyknutý aj z predchádzajúcich ročníkov.

Happiness

Pridaj komentár