Slovakia to lvl 4 by Tefal [2.00]

[:sk]


07.03.2019
Tefal spavil pre našu komunitu opäť veľké gesto, za čo mu nesmierne aj vo vašom mene ďakujeme.

A tak ani tento rok nevynechávame váš obľúbený bonus v podobe rozšírenej verzie hrateľných Slovenských líg. Už podľa času vydania je zrejmé, že zahŕňa kopec roboty a tým pádom aj obetovaného času, aby vám náš tím priniesol NAŠU Slovenskú databázu len a len pre Vás. A to musíme podotknúť, že pre tento ročník ju Tefal kvôli minuloročným problémom nahadzoval odznova, čo by sa malo odraziť na dobe načítavania. Nám sa načítala za necelé 2 minúty.

Opäť sme sa zamerali na čo najautentickejšiu verziu, takže žiadne vymyslené poháre, prehnané finančné odmeny atď.


buy fm19

 


 

 

Ste spokojní s našou prácou a premýšľate nad malým finančným príspevkom?
Váš dar je viac než vítaný a zaručíte ním budúcnosť tohto projektu.
Spravte tak prosím cez Donation page v menu. Veľmi pekne ďakujeme.

Návod na inšťaláciu:

Stiahnutý súbor vložte do:

Win Vista/7: C:\Users\\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2019\editor data\
Win XP: C:\Documents and Settings\\My Documents\Sports Interactive\Football Manager 2019\editor data\
Mac OS X: /Users//Documents/Sports Interactive/Football Manager 2019/editor data/

Ak adresár “editor data” nemáte, vytvorte ho!

Zmeny sa samozrejme prejavia len v novej hre a treba si zapnúť aj načítavanie dodatočných súborov![:en]


07.03.2019
Tefal has made a great gesture again for our community, for whom we thank very much in your behalf.

And even so this year you won’t miss your favorite bonus in the form of an extended version of playable Slovak Leagues. Already according to the time of release, it is clear that it includes a tremendous amount of work and hence the sacrificed time so that our team could bring our Slovak database just for you. And we have to say that Tefal due to last year’s problems, had to ad the changes again this year, what should be reflected at the loading time. We have loaded it in less than 2 minutes.

We focused again on the most authentic version, so no fantasy trophies, exaggerated financial rewards, etc.


buy fm19

 


 

 

You’re satisfied with our work and thinking about to donate a small amount?
Your donation is more than welcome to guarantee the future of this project.
Please do it trough the Donation page in the menu. Thank you.

How to add these in your FM19

Copy the file you downloaded here:

Win Vista/7: C:\Users\\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2019\editor data\
Win XP: C:\Documents and Settings\\My Documents\Sports Interactive\Football Manager 2019\editor data\
Mac OS X: /Users//Documents/Sports Interactive/Football Manager 2019/editor data/

If you don´t have the “editor data” folder, create it!

Changes will of course appear only in a New game and you also need to turn on the loading of additional files![:]

1 COMMENT

  1. Super práca. Len je tam jedna chybička a to, že za Slovan Bratislava B (juniori) nemôžem postaviť hráča staršieho ako 21 rokov aj napriek tomu, že hrajú seniorskú súťaž. A Martin Trnovský je tam 2x. Ak by to Tefal opravil bolo by to fajn. A ďakujem za nižšie ligy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.