[:sk]macOS Catalina

V dôsledku zmeny v systéme Mac OSX s Catalinou, pokiaľ ide o povolenia, spoločnosť Sports Interactive podstatne zmenila spôsob ukladania dokumentov pre FM v Mac-och. Predtým sa súbory automaticky generovali v priečinku Dokumenty tu:

Users/YOUR Mac USERNAME/Documents/Sports Interactive

Teraz sa však zobrazia tu:

Users/YOUR Mac USERNAME/Library/Application Support/Sports Interactive

V predvolenom nastavení je tento priečinok skrytý, takže na prístup k nemu je potrebné postupovať nasledovne:

Otvorte Finder
Kliknite na ‘Go’ v menu
Stlačte a držte klávesu ‘Option’ (Alt)
Zobrazí sa ‘Library’, kliknutím vstúpte a potom prejdite na ‘Application Support’ -> ‘Sports Interactive’ -> ‘Football Manager 2020’

Ak sa vaše grafické prídavky nezobrazujú v FM20, nezabudnite ich presunúť do správneho priečinka:

Application Support -> Sports Interactive -> Football Manager 2020 -> graphics

[:en]macOS Catalina

Due to a change on Mac OSX with Catalina regarding permissions, Sports Interactive made a substantial change to how Mac FM documents are stored. Previously the files would automatically be generated in the Documents folder here:

Users/YOUR Mac USERNAME/Documents/Sports Interactive

Now the files will instead appear in the following location:

Users/YOUR Mac USERNAME/Library/Application Support/Sports Interactive

By default this folder is hidden, so to access you need to do as follows:

Open Finder
Click ‘Go’ from the menubar
Press and hold down the ‘Option’ (Alt) key
This will bring up the ‘Library’, click to enter then go to ‘Application Support’ -> ‘Sports Interactive’ -> ‘Football Manager 2020’

So if your graphic packs are not showing in FM20, make sure you move them to the proper folder:

Application Support -> Sports Interactive -> Football Manager 2020 -> graphics

[:]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.